NEBERGO Temetkezés

Minden, ami temetkezés - Balatonfüreden

Árlista

A NEBERGO Kft. által a temetkezési szolgáltatás igénybevétele során alkalmazott árjegyzék felsorolása a 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 53/B. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. számú melléklet szerint:

Érvényes: 2019. október 1.

A közölt árak tartalmazzák a 27 %-os ÁFA-t!

Kód Megnevezés Egységár
       
1.1 Temetésszervezés díja 27.305 Ft
1.2 Kiszállási díj 12.700 Ft
1.3 Az 53/A. § szerinti ügyek:
1.3.a a halottvizsgálati bizonyítvány átvétele 4.455 Ft
1.3.b elhunyt iratainak, ruházatának átadása átvétele 3.810 Ft
1.3.c az elhunyt anyakönyvezésével kapcsolatos ügyek 6.350 Ft
1.3.d az elhunyttal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás 3.175 Ft
1.3.e a halálozással kapcsolatos lakcím, nyugdíj, szociális bejelentési ügyek 2.540 Ft
1.3.f az elhunyt hamvaszthatóságának engedélyeztetése 7.620 Ft
1.3.g sírnyitás engedélyeztetése 6.985 Ft
1.3.h nemzetközi halottszállítás engedélyezése 54.737 Ft
1.3.i temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli ravatalozás engedélyeztetése 8.890 Ft
1.3.j 15 napon túli temetés engedélyezése 7.620 Ft
       
2.1 Halottkezelés 13.335 Ft
2.2 Öltöztetés 19.050 Ft
2.3 Elhunyt hűtése 4.572 Ft/nap
2.4 Elhunyt előkészítése 18.796 Ft
       
3.1.1 Koporsó 46.355 Ft -  316.230 Ft
3.1.2 Fémbetét koporsóba 67.564 Ft
3.1.3 Koporsó szemfedő 9.500 Ft - 19.750 Ft
3.1.4 Egészségügyi egységcsomag 9.906 Ft
3.1.5 Rögfogó 12.573 Ft
3.1.6 Koporsódísz 10.590 Ft - 22.560 Ft
3.1.7 Névtábla 6.604 Ft
3.1.8 Koporsó leeresztő nincs
     
3.2.1 Urna 14.732 Ft - 55.880 Ft
3.2.2 Urnaszelence 9.906 Ft - 20.066 Ft
3.2.3 Urnabetét 1.905 Ft
3.2.4 Urnaszemfedő 4.445 Ft
3.2.5 Urnaleeresztő 6.096 Ft
3.2.6 Urnakeszon 15.621 Ft - 28.829 Ft
3.2.7 Egészségügyi egységcsomag hamvasztáshoz 9.906 Ft
3.2.8 Koporsó hamvasztáshoz 31.242 Ft
3.2.9 Speciális doboz urnakiadáshoz 3.429 Ft
       
3.3.1 Lebomló műanyagzsák 5.715 Ft
3.3.2 Halotti lepel 6.350 Ft
3.3.3 Párna 4.445 Ft
3.3.4 Kárpit 11.303 Ft
3.3.5 Lepedő 3.810 Ft
3.3.6 Sírjel 18.796 Ft
3.3.7 Sírjeltábla 3.937 Ft
3.3.8 Coltábla egyedi ár
3.3.9 Egyéb katalógusból kiválasztott termék egyedi ár
       
4.1 Létesítmény igénybevételének díja egyedi ár
4.2 Ravatalozás eszközeinek használati díja 9.779 Ft
4.3 Kegyeleti szakszolgáltatás ravatalozóban 21.463 Ft
4.4 Ravatalozás temetőn, temetkezési emlékhelyen belül 19.050 Ft
4.5 Ravatalozás temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül egyedi ár
4.6 Elhunyt megtekintése 15.621 Ft
       
5.1 Sírásás, urnasír ásás 15.621 Ft - 30.480 Ft
5.2 Sírhelynyitás 22.860 Ft
5.3 Koporsó süllyesztés 10.160 Ft
5.4 Hantolás 7.874 Ft - 23.495 Ft
5.5 Sír felkoszorúzása 5.080 Ft
       
6.1 Koporsó temetési helyre való behelyezése 28.194 Ft
     
7.1 Elhunyt nemzetközi szállítása 300 Ft/km
7.2 Elhunyt szállítása közigazgatási határon kívül 264 Ft/km
7.3 Elhunyt szállítása közigazgatási határon belül 17.907 Ft
7.4 Elhunyt szállítása temetőn belül 18.923 Ft
7.5 Elhunyt szállítása ügyeletben 31.242 Ft
7.6 Hamvak nemzetközi szállítása 300 Ft/km
7.7 Hamvak szállítása közigazgatási határon kívül 264 Ft/km
7.8 Hamvak szállítása közigazgatási határon belül 17.907 Ft
7.9 Hamvak szállítása temetőn belül 18.923 Ft
7.10 Hamvak szállítása ügyeletben 31.242 Ft
      
8.1 Hamvasztás 29.718 Ft
8.2 Azonnali hamvasztás 51.562 Ft
8.3 Urnakiadás 6.858 Ft
       
9.1 Urna temetési helyre történő elhelyezése temetőben 11.303 Ft
9.2 Urna temetési helyre történő elhelyezése temetkezési emlékhelyen 11.303 Ft
9.3 Urna elhelyezése temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül egyedi ár
       
10.1 Hamvak szórása temetőben temetői díj
10.2 Hamvak szórása temetkezési emlékhelyen templomi díj
10.3 Hamvak szórása temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül egyedi ár
       
11.1 Koporsóban eltemetett felnőtt ember exhumálása 99.060 Ft
11.2 Koporsóban elhelyezett gyermek exhumálása 50.673 Ft
11.3 Urna kiemelése 28.956 Ft